Bảng điện tử
  • Làm biển led ma trận tại Hà Nội - QC Đào Gia 093 221 8638

    Tại thị trường Hà Nội hiện nay nhu cầu làm biển led ma trận là rất lớn. Chúng được sử dụng để làm biển quảng cáo, chạy chương trình tại các công ty, siêu thị, trên các đường phố. Chúng có nhiều chủng loại khác nhau từ loại bình thường tới loại cao cấp có thể chạy video và sử dụng online.

0966 427 056